Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglicko-český výkladový Vampire slovník

Pojmy užívané upíry

EnglishČeskyvýznam
Accounting, TheOdpovědnostČtvrtá tradice. V době výchovy je Otec odpovědný za činy svého potomka (až do Uvedení).
Amaranthamarant(lat. laskavec, rostlina) Starobylý pojem označující zabití jednoho Rodného jiným Rodným, při kterém je vypita veškerá krev oběti a zkonzumována její "duše". V podstatě upíří kanibalismus. Viz diablerie.
AnarchanarchUpír, který odmítá nadvládu starších upírů. Ačkoliv jsou anarchové většinou bráni jako členové Kamarilly, odmítají prince a další formality sekty. Obvykle jsou upíry po dobu kratší než 100 let.
Anarch RevoltAnarchské bouřePovstání anarchů proti starším upírům koncem 13. a v průběhu 14. století, které ve svých důsledcích vedlo ke vzniku Kamarilly i Sabbatu. Anarchské bouře byly ukončeny Thornskou konvencí.
Ancillaancilla(lat. sluha, otrok) Upír, který je už všeobecně přijímán ostatními Rodnými, obvykle 100 - 300 let starý.
Antediluvianantediluvián(lat. "z doby před potopou", doslova "předpotopní") Antediluviáni jsou bájní zakladatelé klanů. Všichni jsou příslušníky třetí generace. Jejich probuzení z torporu má být jedním ze znaků příchodu Gehenny.
antitribuantitribuUpír, který se postavil proti politice svého klanu. Kamarillové a nezávislé klany mají většinou své antitribu v Sabbatu, Lasombrové mají své antitribu v Kamarille. Slovo "antitribu" se vždy píše kurzívou.
ArchbishoparcibiskupTitul používaný v Sabbatu. Arcibiskup je vládcem města ovládaného Sabbatem. Obdoba prince v Kamarille.
ArchonarchonÚřad používaný v Kamarille. Pomocník Justicara, prosazující jeho vůli.
Auctoritas RitaeAuctoritas Ritae, stvrzující rituályKolekce 13 rituálů prováděných Sabbatem při různých příležitostech. Jejich provádění a dodržování je vyžadováno od každého člena Sabbatu.
Autarkisautarkis(lat. samostatný, nezávislý) Upír, příslušník jednoho z Kamarillových nebo Sabbatových klanů, který se k žádné z těchto sekt nehlásí. Tento pojem se používá i pro Gangrely, kteří opustili Kamarillu.
Beast, TheBestieJeden z projevů vampirismu a součást upíří podstaty. Prvotní dravec v upíří mysli, jehož vnější projevy navozují stav, ve kterém se upír mění na nemyslící a všeničící monstrum.
Becoming, TheUvedeníOkamžik, kdy je Rodný představen princi a kdy končí Odpovědnost Sira za činy svého potomka, jak nakazuje čtvrtá tradice.
BishopbiskupTitul používaný v Sabbatu. Biskup je vládcem malého města (ve velkých městech mívá titul arcibiskup) ovládaného Sabbatem. Obdoba prince v Kamarille.
Blood Bondkrevní poutoMystická schopnost upírů psychicky k sobě připoutat jinou bytost tím, že jí dá třikrát napít své krve. Oběť (zvaná vazal) se musí třikrát napít krve svého regnanta. Pouto se s každým napitím stává silnějším, až po "oddané otroctví".
Blood Huntštvanice, krvavý honProces, při němž je upír princem postaven mimo zákon. Poté může být upír usmrcen.
Blood Oathpřísaha krveViz krevní pouto (Blood Bond).
boodlinelinieMéně významný "klan". Linie nepocházejí od Antediluviána, ale od upíra vyšší generace. Existují linie uvnitř klanů, i linie, které se k žádnému z klanů nehlásí.
Book of NodKniha NodNeúplná kolekce pověstí a legend Kainitů zabývající se jejich vznikem a také Gehennou. Fragmenty této knihy jsou hledány upíry všech sekt a klanů. Slovo "Nod" je nesklonné.
BroodpotomstvoSkupina upírů kolem jednoho vůdce, obvykle Otce.
CainiteKainitaNázev upírů pro sebe sama používaný ve středověku. Sabbat používá toto označení i v současnosti.
CaitiffKaitiff(angl. básn., kniž. zbabělec) Upír bez příslušnosti ke klanu. Kaitiffem je takový upír, který neví, kdo je jeho Otec, nebo který nejeví znaky svého klanu a není tedy uznán za jeho příslušníka.
Camarilla, TheKamarillaOrganizace upírů zaměřující se na prosazování Tradic, zejména Maškarády. Kamarilla sdružuje 6 klanů a řadu Rodných z ostatních klanů a linií.
CardinalkardinálTitul používaný v Sabbatu. Upír odpovědný za území zahrnující řadu měst. Území jeho správy se nazývá diecéze a zahrnuje obvykle jeden nebo více států.
Chantrychantry [šántry]Oficiální sídlo klanu Tremere ve městě.
childepotomek, děckoUpír vytvořený Přijetím. Všichni upíři vytvoření jedním upírem jsou jeho potomky, on je jejich Otec. Pojem "děcko" se používá jako hanlivé označení pro mladého a nezkušeného upíra.
clanklanSkupina upírů sdílející společné charakteristiky prostřednictvím Krve. Každý klan pochází od jednoho Antediluviána, příslušníka třetí generace.
Code of MilanMilánský kodexKodex určující práva a povinnosti příslušníků Sabbatu.
Conclavekonkláve(lat. světnice, čes. shromáždění kardinálů při volbě papeže) Setkání členů Kamarilly svolávané justikárem.
Convention of ThornThornská konvenceMírová smlouva uzavřená roku 1496 v anglickém Thornu. Touto dohodou byl uzavřen mír mezi Kamarillou a anarchy.
coteriedružinaSkupina upírů, která z nějakého důvodu spolupracuje. Používá se zejména pro označení skupiny hráčských postav, především pro postavy z Kamarilly.
Creation RitesObřad stvořeníRituál, při kterém jsou vytvářeni noví členové Sabbatu. Obvykle zahrnuje zakopání nového upíra několik metrů do země. Upír se pak sám musí dostat na povrch.
Damned, TheZavrženíOznačení pro upíry zdůrazňující zatracení Kaina Bohem jako trest za vraždu Ábela.
Destruction, TheDestrukceŠestá tradice, dávající princovi právo zabít upíra na svém území.
DiableriediablerieVysátí krve jiného upíra a následná konzumace jeho "duše", která má za následek zkázu oběti. Upíři vysokých generací si mohou tímto způsobem generaci snížit. Viz amaranth.
DisciplineDisciplínaNadpřirozené schopnosti upírů. Každý klan má tři "klanové" Disciplíny, které se může učit bez učitele.
DomainpanstvíOblast ovládaná jedním upírem. Princové obvykle označují za své panství celé město. V některých případech princ uděluje jiným upírům panství v rámci jím ovládaného území.
Domain, ThePanstvíDruhá tradice dávající upírům (princům) právo označit území jako své.
Ductusduktus(lat. vůdce) Titul používaný v Sabbatu. Vůdce jedné smečky.
ElderstaršíStaří upíři, zhruba 600 až 800 let. Většina významných upírů, včetně princů a arcibiskupů je staršími.
Elysiumelysium(řec. sídlo blažených v podsvětí) Pojem používaný v Kamarille. Místo, kde se schází upíři a kde platí zvláštní pravidla chování. Obvykle to bývá budova uměleckého zaměření.
embracevytvořit, PřijmoutSloveso označující stvoření (Přijetí) nového upíra.
Embrace, ThePřijetíAkt, při kterém vytvoří upír svého potomka. Pojem "Přijetí" je formální označení.
EsbatesbatPravidelné každotýdenní setkání členů Sabbatové smečky. Na esbatu probíhají některé stvrzující rituály a probírají se záležitosti smečky.
Final Deathzkáza, poslední smrtDefinitivní zničení upíra. Upír se rozpadne na prach a již více nepovstane k neživotu.
FledglingnovicPojem používaný Kamarillou a některými nezávislými klany. Čerstvě vytvořený upír, který je pod ochranou svého Sira a který zatím formálně neodpovídá za své činy.
founded packusedlá smečkaSabbatová smečka sídlící trvale v jednom městě.
Frenzyfrenzy, běsStav, kdy upíra ovládne Bestie. Upír se změní ve vraždící monstrum.
GehennaGehenna(lat. peklo) Upíří Armagedon, pověst, podle které se probudí z torporu Antediluviáni a zahubí své potomky.
generationgeneraceČíslo označující "generační vzdálenost" od Kaina, prvního upíra. Potomek má vždy generaci číselně o 1 vyšší, než jeho Otec.
Ghoulghoul, služebníkČlověk nebo zvíře připoutané k upírovi poutem krve.
GolcondaGolcondaMytický stav upíří existence, kdy Kainita dosáhne rovnováhy mezi svou lidskou podstatou a bestií.
Harpy, TheharpyjePojem používaný v Kamarille. Označení pro upíry, kteří tráví většinu času v Elysiu, kde se zabývají politikařením a uměním.
HavenútočištěFormální označení obydlí upíra. Obvykle bývá bráno jako doména daného upíra, kam nemají ostatní upíři bez pozvání přístup. Termín používaný všemi klany a sektami.
Hospitality, ThePohostinnostPátá tradice přikazující ohlásit svůj pobyt princi.
HumanityLidskostHerní pojem označující, do jaké míry je upír ovládaný Bestií.
Hunger, ThehladHlad po krvi, který u upírů dokáže převážit nad všemi ostatními pocity.
InconnuInconnuNeoficiální sekta starých upírů, kteří se odmítají účastnit Jihadu.
Independent Clannezávislý klanOznačení pro klan, který jako celek není členem ani Kamarilly, ani Sabbatu. Donedávna se jednalo o 4 klany, po odchodu značné části Gangrelů z Kamarilly se za nezávislý označuje i tento klan.
Inner CircleVnitřní kruhNejvyšší vedení Kamarilly. Členové Vnitřního kruhu se scházejí každých 13 let v Benátkách. Vnitřní kruh mj. jmenuje justikáry. Není přesně známo, kteří Rodní jsou členy Vnitřního kruhu.
Jihad, TheJihad [džihád]Tajná destruktivní válka mezi generacemi, klany i jednotlivými upíry. Starší upíři používají mladší jako nástroje v boji proti svým protivníkům.
Justicarjusticiár [justiciár]Titul používaný v Kamarille. Justikáři jsou nejvyšší zástupci šesti hlavních klanů v Kamarille, kteří dohlíží nad dodržováním Kainových tradic. Mají právo učinit prakticky cokoliv k jejich dodržení.
Keeper of Elysium, Thesprávce elysiaTermín používaný v Kamarille. Upír odpovědný za běh Elysia.
KindredRodnýOznačení pro upíra používané zejména Kamarillou a nezávislými klany. V Sabbatu má pejorativní nádech a používá se pro označení Kamarillových upírů.
KineovceOpovržlivý výraz pro smrtelníky.
Kiss, ThepolibekOznačení pro pocit extáze, který zažívají smrtelníci i ostatní bytosti, když jim upír pije krev.
LickcucákOpovržlivý výraz pro Rodného.
LifeživotEufemizmus pro krev smrtelníků jakožto potravu (srov. vitae).
LineagerodokmenPřehled předků až k Antediluviánovi, případně jinému známému Rodnému. Otec, otcův otec atd.
Lupinelupíno (-i)Vlkodlak. Přirozený nepřítel upírů. Lehce hanlivé označení.
Man, TheČlověkPrvek humanity, který zůstává v upírovi, protiklad k Bestii (The Beast).
Masquerade, TheMaškarádaNázev první tradice, která přikazuje upírům skrývat svoji podstatu před smrtelníky.
MethuselahmetuzalémUpír, který se pohybuje po světě déle než 1000 let. Obvykle 4. nebo 5. generace.
Neonateneonate [neonejt]Čerstvě vytvořený upír.
packsmečkaSkupina sabbatových upírů, kteří společně žijí. Smečky obvykle cestují od města k městu. Členové smečky mají mezi sebou slabší formu pouta krve - Vaulderii.
PaladinpaladinTitul používaný v Sabbatu. Upír, který slouží jinému významnému upírovi jako ochránce a kat. Obdoba vykonavatele v Kamarille.
Path of EnlightenmentCesta osvícení, CestaAlternativní morální kodexy používané zejména v Sabbatu a mezi nezávislými klany. I v Sabbatu a mezi nezávislými klany jsou Cesty v menšině oproti Lidskosti.
PriestknězTitul používaný v Sabbatu. Člen smečky, který vykonává a organizuje stvrzující rituály.
Primogenprimogen(lat. prvorozený) Titul používaný v Kamarille. Rádce princův, který se spolupodílí na správě města. Obvykle zástupce klanu ve vedení města.
PrimogenprimogenátSbor všech primogenů daného města.
PrinceprincUpír, který je formálně vládcem města. Tento titul není používán v Sabbatu. Titul se používá pro muže i pro ženy. Obdoba biskupa nebo arcibiskupa v Sabbatu.
priscus (prisci)priscus [priskus](lat. starý, přísný) Titul používaný v Sabbatu. Neformální titul udělovaný hodně starým a zkušeným upírům, kteří slouží v Sabbatu jako poradci.
ProgenypotomstvoVšichni upíři pocházející od vybraného upíra, o kterém je řeč. Obvykle se nejedná pouze o přímé potomky, ale i o potomky potomků atd.
Progeny, ThePotomstvoTřetí tradice požadující svolení prince k tvorbě potomků.
RecruitrekrutTermín používaný v Sabbatu. Upír, který byl vytvořen proti své vůli.
RegentRegentNejvyšší vůdce Sabbatu. Existuje vždy jen jeden Regent.
Regnantregnant, pánUpír, který ovládá jiného upíra prostřednictvím přísahy krve.
RevenantrevenantZvláštní druh ghoula, který se jako ghoul již narodil. Na světě existuje méně než deset rodin revenantů, většina z nich spolupracuje se Sabbatem, zejména s klanem Tzimisce.
RoguegaunerUpír živící se krví ostatních Rodných a páchající diablerie.
Rötschreckrötschreck [ročrek](něm. rudý strach) Stav, ve kterém je upír ovládán strachem. Obvykle nemyslí na nic jiného, než na úprk za každou cenu.
Sabbat, TheSabbatOrganizace upírů odmítajících Maškarádu a hlásajících, že upíři jsou lidem nadřazeni. Sabbat sdružuje dva klany a řadu Rodných z ostatních klanů a linií.
ScourgevykonavatelÚřad používaný v Kamarille. Upír, který má od prince uděleno právo zničit neživot libovolného upíra, který porušuje Kainovy tradice. Obvykle jeden z šerifů. Obdoba paladina v Sabbatu.
Seneshalsenešal, majordomusÚřad používaný v Kamarille. Upír, který pro prince vyřizuje běžné každodenní problémy.
SheriffšerifÚřad používaný v Kamarille. Upír, pomocník princův, který prosazuje princovu vůli a Kainovy tradice.
SireSir, Otec"Rodič" upíra, ten, kdo jej vytvořil. Oba pojmy jsou používány bez ohledu na pohlaví Sira.
TemplartemplářTitul používaný v Sabbatu. Upír, který vynucuje arcibiskupovu vůli v daném městě a dohlíží na dodržování pravidel.
ThrallvazalUpír ovládaný jiným upírem prostřednictvím pouta krve.
TorportorporStav strnulosti, do kterého upír upadá buď dobrovolně, nebo v důsledku zranění či jiného důvodu. V torporu může upír zůstat prakticky neomezeně dlouho.
Traditions, TheTradiceŠestice pravidel, o kterých Kamarilla tvrdí, že jsou dány samotným Kainem. Dodržování těchto pravidel je základní podmínkou členství v Kamarille.
True Sabbatpravý SabbatTermín používaný v Sabbatu. Pochvalné označení upíra, který se zúčastnil bojů proti nepříteli a prošel Rituálem přijetí.
TurfteritoriumTermín používaný v Kamarille. Označuje území, které si princ vyhradil pro sebe, nebo které svěřil jinému upírovi. Vstup do něčího teritoria je povolen jen se souhlasem majitele.
undeadnemrtvýOznačení pro upíry. Upíři sami se tak nazývají jen výjimečně.
unlifeneživotStav mezi životem a smrtí popisující upíří existenci.
vampireupírUpír, člen rodu Kainova.
VaulderieVaulderieTermín používaný v Sabbatu. Rituál, při kterém je smíšena krev všech členů sabbatové smečky a její příslušníci pak tuto smíšenou krev pijí. Tím se vytváří mezi členy smečky vztah podobný poutu krve.
VesselzdrojMožný zdroj krve, hlavně člověk.
VinculumvinkulumPouto mezi členy sabatové smečky vytvářené při Vaulderii.
Vitaevitae [víté](lat. život) Starobylý název pro krev jako potravu.
Wild Huntdivoký honViz krvavý hon. Pojem divoký hon je používán v Sabbatu.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář